Het vervoeren van je goederen met het vrachtvervoer

Wanneer je handelt in goederen is het transport van de goederen van essentieel belang. Je dient ofwel jouw lading in goede handen van je koper te krijgen, of je bent zelf afhankelijk van een correcte bezorging van goederen op jouw adres. Er zijn verschillende soorten transport mogelijk, waarbij er transportbedrijven bestaan die zich op een specifiek soort transport richten. Zo heb je speciale luchtvaarttransporten, of transporten over water via bijvoorbeeld binnenschepen. Een andere grote tak van sport in de wereld van transport is het wegvervoer, en dan met name via vrachtwagens.

Wat is vrachtvervoer?
Het transport over de weg via vrachtwagens ligt vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen. Deze wet omschrijft een vrachtwagen als een motorrijtuig, al dan niet met een aanhangwagen of in combinatie met een oplegger, puur en alleen bedoeld voor het vervoer van goederen over de weg. Een vrachtwagen die dient voor transport moet dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen om de weg op te mogen, iets waarvoor het transportbedrijf verantwoordelijk is. Zo moet de vrachtwagen ingericht zijn om goederen te kunnen vervoeren en moet het totale laadvermogen, met of zonder oplegger of aanhangwagen, in totaal meer dan 500 kilogram bedragen.

vrachttransportLaadvermogen zonder inhoud
De wetgeving voor transport met vrachtwagens schrijft bovendien voor dat de voorwaarden niet alleen gelden tijdens het laden en lossen, maar ook tijdens lege ritten van de vrachtwagen. Privévervoer of vervoer met een laadvermogen van minder dan 500 kilogram worden eveneens niet meegerekend als vrachtwagentransport.

Typen vrachtvervoer
Er worden door transportbedrijven doorgaans verschillende vormen van vrachtvervoer aangeboden. Een bekende variant is de groepage. Hierbij wordt een geheel transport geleverd op vaste momenten, waardoor een levering binnen 24 tot 48 uur gegarandeerd kan worden. Bij deelladingen wordt een vrachtwagen voor een deel met jouw goederen ingeladen en mogelijk voor een deel met andere goederen. Dit wordt Less Than Truckload genoemd, of LTL. Bij Full Truckload, of FTL, wordt de vrachtwagen volledig volgeladen met jouw lading. Afhankelijk van het transportbedrijf kun je specifieke afspraken maken over het type vervoer en hoe deze precies afgehandeld wordt. Zo zijn veel transportbedrijven niet alleen gespecialiseerd in vervoer van goederen van A naar B, maar ook in tijdelijke opslag en verdere distributie.

Soorten transportbedrijven
Grofweg zijn transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in vrachtvervoer over de weg in drie soorten te onderscheiden. Allereerst heb je de vervoerders. Dit transportbedrijf voert je transport daadwerkelijk zelf uit. Soms komt het voor dat dit transportbedrijf nog een ander bedrijf inhuurt, de zogeheten ondervervoerder. Hierover kun je duidelijke afspraken maken. In een dergelijk geval komt een vervoerder dicht in de buurt van een ander type transportbedrijf, de expediteur. De expediteur is als het ware een bemiddelaar tussen jou en een transportbedrijf die het daadwerkelijke vervoer uitvoert. Het verschil tussen een vervoerder en een expediteur is dat een vervoerder hoofdverantwoordelijk blijft en een expediteur niet. Tot slot zijn er nog physical distributors te onderscheiden. Zij waken over het gehele transportproces, inclusief opslag en distributie. In principe kun je alle taken met betrekking tot transport uitbesteden aan een physical distributor.

Spoedtransport
Naast de reguliere dienstverlening van een vervoerder, expediteur of een physical distributor, zijn er ook transportbedrijven die spoedtransport aanbieden. Dit betekent dat je dergelijke transportbedrijven kunt inschakelen wanneer je goederen hebt die binnen enkele uren al de weg op gestuurd kunnen worden. Hierbij maak je gebruik van het feit dat ook andere gebruikers het spoedtransport om hulp hebben gevraagd, waardoor de vervoerders al op de weg zijn en je alleen betaalt voor de voor jou afgelegde kilometers.

Kosten
De kosten voor het gebruikmaken van de diensten van een transportbedrijf kunnen uiteenlopen op basis van een aantal factoren. Zo maakt het uit met wat voor soort transportbedrijf je in zee gaat en welk type vrachtvervoer je kiest. Ook speelt mee hoe snel de levering gedaan moet worden en op welke locatie. Verder zijn de specificaties van de vrachtwagen waarmee de goederen vervoerd worden van belang.

Transport met vrachtwagens

Vervoer van goederen is een van de grootste industrieën ter wereld. Elke dag vervoeren auto’s, vrachtwagens, treinen, schepen, vliegtuigen en tal andere vervoersmiddelen goederen over de hele planeet van A naar B. Ons land is een transportland bij uitstek. Daarom zal je op een gemiddelde dag veel vrachtwagens tegenkomen in allerlei soorten en maten, ieder een stapel goederen vervoerend van de ene klant naar de andere of via een tussenstop in een distributiecentrum. Er zijn veel voordelen te ontdekken aan transport met vrachtwagens. Zo zijn ze via de weg snel op de plaats van bestemming en is het gebruik van vrachtwagens relatief laag in kosten. Veel transportbedrijven bieden de meest uiteenlopende services aan om jouw zorg om het juiste vervoer van je goederen zorgvuldig en adequaat over te nemen.

vrachtvervoerBescherming bij wet
Een bijkomend voordeel van vrachtvervoer is de bescherming die je geniet bij wet. In de Wet wegvervoer goederen is zeer specifiek vastgelegd aan welke eisen vrachtvervoer in ons land moet voldoen. Ook de rechten en plichten van zowel klant als transportbedrijf zijn hier duidelijk in vastgelegd. Hierbij is het goed om te weten wat er precies onder transport per vrachtwagen wordt verstaan volgens de Wet wegvervoer goederen. Zo worden alleen vrachtwagens meegeteld die een laadvermogen hebben van minstens 500 kilogram. Alle formaten daaronder gelden als lichter vervoer, zoals auto’s en bestelbussen. Een vrachtwagen kan daarnaast uitgebreid zijn met aanhanger of oplegger. Dit kan uitgebreide constructies van vrachtvervoer opleveren van verschillende grootte. Uiteraard geldt ook voor dergelijke combinaties een minimum laadvermogen van 500 kilogram.

Wat is een vervoerder en wat niet?
In de branche van transport per vrachtwagen is het goed om duidelijk te hebben met welk soort transportbedrijf je in zee gaat. Een eenvoudige vervoerder zal daadwerkelijk je goederen overnemen om ze van de ene locatie naar de andere te brengen. Een expediteur daarentegen zal slechts als tussenpersoon tussen jou en een transportbedrijf fungeren. Dit betekent dat je een indirect contact voert met het bedrijf dat jouw goederen daadwerkelijk transporteert. Dit kan zowel voordelen als nadelen opleveren. Sommige vervoersbedrijven besluiten om een ondervervoerder in te schakelen. Hiermee komen ze al gauw op het terrein van de expediteur terecht en is het voor jou als dienstafnemer lastig het onderscheid tussen beide te maken. Tot slot kan het zijn dat je niet alleen afhankelijk bent van vervoer van je goederen, maar ook van de distributie ervan en alles wat erbij komt kijken als etikettering, facturering en verpakken. Zogeheten phsyical distributors kunnen hierin veel voor je betekenen.

Kosten voor transport
De kosten voor vrachtvervoer liggen relatief laag in vergelijking met andere vormen van transport. Desondanks krijg je te maken met een aantal kostenposten waar je nog een vrij sterke invloed op hebt. Wat betreft de vrachtwagen zelf hangt het vooral af van het formaat ervan en de ruimte die je inneemt. Ook het aantal af te leggen kilometers is van belang. Daarnaast kan het zijn dat je gebruik wilt maken van spoedvervoer. Het kan per transportbedrijf afhangen wat hier meer de meerkosten van zijn.

Ingenomen laadruimte
Zoals gezegd hangen de kosten voor vrachtvervoer mede af van de door jou ingenomen laadruimte. Wanneer je een gehele vrachtwagen tot je beschikking hebt en deze speciaal voor jou rijdt, dan wordt dit Full Truckload genoemd (FTL). Wanneer je gebruik maakt van een vrachtwagen die meerdere ladingen combineert van verschillende klanten, dan neem je individueel gezien minder laadruimte in. Dit wordt Less Than Truckload (LTL) genoemd. Hoewel de vrachtwagen wel degelijk de rit op jouw lading afstemt, wordt dit gecombineerd met andere ladingen. Wanneer de wisselwerking omgekeerd plaatsvindt, dan wordt dit groepage genoemd. Een vrachtwagen kent dan vaste vertrektijden vanaf vaste locaties waarvan je gebruikt kunt maken. Je boekt jouw transport als het ware in, als een soort reservering. Groepage kan daarom relatief voordelig zijn, vooral wanneer je op onregelmatige basis goederen vervoert en niet afhankelijk bent van een vast dienstverband met een transportbedrijf.

auto theorie, dit moet je er over weten

auto theorie studerenBij dit examen dien je 65 vragen te beantwoorden, waarbij er een mix van open en gesloten vragen wordt gepresenteerd. Sommige hiervan zullen multiple choice zijn. Je kan een aanvraag online doen, via je rijschool of via de post. Het is van belang om te onthouden dat bij een aanvraag via een rijschool er servicekosten over het examen heen kunnen komen. Het standaard examen kost normaal gesproken €31,25. Je dient bij je aanvraag in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Op de dag van het auto theorie examen dien je een kwartier van tevoren aanwezig te zijn met je reserveringsnummer en je identiteitsbewijs.

Er zijn drie verschillende types examen die je kunt doen bij de auto theorie examens. Over het algemeen wordt het examen klassikaal afgenomen.  Het kan echter zo zijn dat je om wat voor reden dan ook wat meer tijd nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je minder snel kunt lezen. Er kan dan een theorie examen aangevraagd worden waarbij je meer tijd kunt krijgen. Verder is het mogelijk om een individueel begeleidt examen aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden als je meer tijd of begeleiding nodig hebt vanwege bijvoorbeeld een stoornis of omdat je het examen in een andere taal dan Nederlands of Engels wilt doen. De laatste twee soorten examens kosten echter wel meer. Soms worden deze kosten door je ziektekosten vergoed, maar daarvoor dien je je eerst goed bij hen te informeren.

Bij de theorie voor je auto examen leer je alle belangrijke verkeersregels en gedragsregels in het verkeer. Hiermee wordt je goed voor bereid op het de weg op gaan. Het is natuurlijk van groot belang dat je weet wat er van jou als chauffeur verwacht wordt en wat jij zelf van andere chauffeurs kunt verwachten. Bovendien mag je zonder het te behalen certificaat geen praktijk examen doen. Je theorie examen blijft na het behalen anderhalf jaar geldig. Binnen die periode dien je dus je praktijk examen voor je auto rijbewijs te doen.

Hoe oefen je voor je theorie?

Je kan individueel voor je auto theorie gaan oefenen. Er zijn op het internet en via je rijschool theorie boeken verkrijgbaar. Veel rijschoolhouders bieden daarnaast de optie aan om via hun rijschool een cursus theorie te volgen. Dit wordt vaak klassikaal gedaan waarbij je dan enkele avonden de theorie doorneemt en op de hoogte gesteld worden van eventuele punten waarop je tijdens het examen dient te letten. Deze methode van oefenen heeft in principe de voorkeur. Je wordt snel en handig door het materiaal meegenomen en krijgt goede tips en adviezen. Het vergroot dan ook danig je kansen om je theorie direct de eerste keer te halen.

Online oefenen

Verder zijn er meerdere websites online die dezelfde service bieden als je rijschoolhouder. Voor een redelijk bedrag wordt je ook door hen door de auto theorie heen begeleidt. Bovendien kunnen de websites vaak dynamische content aanbieden, zoals filmpjes en geluidsfragmenten. Hierdoor is de verkeerssituatie vaak beter in te schatten dan bij stilstaand beeld. Daarnaast levert het volgen van theorie lessen via een website het voordeel op dat je op je eigen tempo kunt werken en daarnaast ook de lessen kunt volgen op een moment dat het je uitkomt.

Bij de theorie voor de auto krijg je een extra onderdeel, namelijk gevarenherkenning. Hierbij wordt er getest of je bij het deelnemen aan het verkeer goed overzicht hebt over wat er mogelijk verkeerd kan gaan. Je hebt vaak maar hoogstens een tiental seconden om te antwoorden, dus het is van belang dat je dit tijdig doet. Als je het niet weet, is het soms het beste om op gevoel te kiezen. Veel kennis blijft namelijk vaak onbewust wel hangen. Na afloop van het examen krijg je de kans om de vragen in te zien die verkeerd beantwoord zijn. Het resultaat is direct bekend, maar wordt ook binnen 24 uur naar je gemaild. Je theorie is anderhalf jaar geldig.

Transport met auto

Het transport van goederen over de weg is een enorme markt. Dagelijks rijden er vele duizenden voertuigen over de weg om goederen van leverancier naar klanten te brengen en alles wat daar tussenin zit. Sommige transportbedrijven nemen zelfs de gehele distributie van je over, van opslag, verpakken en facturering aan toe. Een groot deel van het transport over de weg vindt plaats met grote vrachtwagens, maar een ander deel met de auto. Dit betreffen doorgaans koeriersdiensten met personenwagens of bestelbussen die relatief kleinere goederen gericht van A naar B brengen. De voordelen van een transport met auto ten opzichte van vrachtvervoer kunnen op sommige punten aanzienlijk groter zijn.

autotransportWat is autotransport?
Onder autotransport worden in feite alle lichtere vervoersmogelijkheden verstaan dan de vrachtwagen. Dit kan in de vorm van een bestelbus, maar ook een personenauto die geschikt is om goederen te vervoeren. Transport per auto is doorgaans beter geschikt om goederen direct van deur tot deur te leveren dan andere middelen van wegtransport, zoals vrachtwagens. Met name door de sterke groei in online verkopen, hebben consumenten steeds meer behoefte aan een dagelijkse service van thuisbezorging. Het transport met de auto springt sterk in op deze behoefte en alleen daarom al neemt het aantal wegtransporten per auto steeds toe.

KEP
KEP staat voor Koeriers-, Expresse- en Pakketdiensten. Onder deze noemer vallen praktisch alle vormen van transport met de auto en variëren in de diensten die ze leveren. In feite loopt de grootte van ieder transport per type. Zo beslaat een koeriersdienst doorgaans een relatief kleine lading, gericht op een beperkt aantal typen bezorging. De expresse-dienst is vaak al een grotere speler, bekend van grotere bezorgdiensten, die verschillende soorten goederen op verschillende plekken aflevert. De pakketdienst is doorgaans de speler met de grootste bezorgladingen. Het onderscheid in iedere categorie wordt doorgaans gemaakt door de zogeheten stoppenfrequentie, de mate waarin een transportdienst een aantal ophaal- en afleverpunten in een uur kan halen.

Andere factoren
Naast de index van KEP zijn er nog een aantal andere factoren die onderscheidend zijn in het autotransport. Welk transportbedrijf je inschakelt kan onder meer afhangen van de hoeveelheid goederen die je per keer wilt laten vervoeren. Het ene transportbedrijf beschikt immers over een ander wagenpark dan de andere. Ook is het van belang wat de inhoud van je goederen is. Hoe complexer het type goederen is, bijvoorbeeld als het gaat om gevaarlijke stoffen, hoe gespecialiseerder het transportbedrijf moet zijn om je van dienst te kunnen zijn. Verder is het belangrijk om de keuze voor een transportbedrijf af te stemmen op de frequentie van de samenwerking. Het ene transportbedrijf is beter geschikt of juist geschikt voor afspraken op de lange termijn dan de andere.

Spoedtransport
Sommige goederen dienen dusdanig snel van de ene plek naar de andere vervoerd te worden, dat er niet gewacht kan worden op de reguliere dienstverlening van transportbedrijven. In dat geval kan een spoedtransport je uit de brand helpen. Omdat transport per auto flexibel in te zetten is, ook voor relatief kleine ladingen, kan een autotransport relatief snel van A naar B reizen. Bovendien zijn er transportbedrijven gespecialiseerd in spoedtransport. Deze bedrijven hebben vaak hun auto’s continu op de weg om in te springen op spoedorders. Zo kunnen ze je niet alleen snel van dienst zijn, maar ontwijk je ook buitensporige kosten. Vaak worden er alleen kosten gerekend voor de voor jou gemaakte kilometers en wordt een volgende spoedorder afgestemd op de locatie waar jouw goederen voor het laatst afgeleverd zijn.

Kosten van transport per auto
Er zijn al een aantal factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de kosten voor transport met de auto, zoals de hoeveelheid goederen, het type goederen, de frequentie van transport en de mate van spoed die erachter zit. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kosten zijn de afstand die afgelegd moet worden door het transportbedrijf en of dit internationaal moet plaatsvinden of alleen nationaal.