vrachtwagen

Transport met vrachtwagens

Vervoer van goederen is een van de grootste industrieën ter wereld. Elke dag vervoeren auto’s, vrachtwagens, treinen, schepen, vliegtuigen en tal andere vervoersmiddelen goederen over de hele planeet van A naar B. Ons land is een transportland bij uitstek. Daarom zal je op een gemiddelde dag veel vrachtwagens tegenkomen in allerlei soorten en maten, ieder een stapel goederen vervoerend van de ene klant naar de andere of via een tussenstop in een distributiecentrum. Er zijn veel voordelen te ontdekken aan transport met vrachtwagens. Zo zijn ze via de weg snel op de plaats van bestemming en is het gebruik van vrachtwagens relatief laag in kosten. Veel transportbedrijven bieden de meest uiteenlopende services aan om jouw zorg om het juiste vervoer van je goederen zorgvuldig en adequaat over te nemen.

vrachtvervoerBescherming bij wet
Een bijkomend voordeel van vrachtvervoer is de bescherming die je geniet bij wet. In de Wet wegvervoer goederen is zeer specifiek vastgelegd aan welke eisen vrachtvervoer in ons land moet voldoen. Ook de rechten en plichten van zowel klant als transportbedrijf zijn hier duidelijk in vastgelegd. Hierbij is het goed om te weten wat er precies onder transport per vrachtwagen wordt verstaan volgens de Wet wegvervoer goederen. Zo worden alleen vrachtwagens meegeteld die een laadvermogen hebben van minstens 500 kilogram. Alle formaten daaronder gelden als lichter vervoer, zoals auto’s en bestelbussen. Een vrachtwagen kan daarnaast uitgebreid zijn met aanhanger of oplegger. Dit kan uitgebreide constructies van vrachtvervoer opleveren van verschillende grootte. Uiteraard geldt ook voor dergelijke combinaties een minimum laadvermogen van 500 kilogram.

Wat is een vervoerder en wat niet?
In de branche van transport per vrachtwagen is het goed om duidelijk te hebben met welk soort transportbedrijf je in zee gaat. Een eenvoudige vervoerder zal daadwerkelijk je goederen overnemen om ze van de ene locatie naar de andere te brengen. Een expediteur daarentegen zal slechts als tussenpersoon tussen jou en een transportbedrijf fungeren. Dit betekent dat je een indirect contact voert met het bedrijf dat jouw goederen daadwerkelijk transporteert. Dit kan zowel voordelen als nadelen opleveren. Sommige vervoersbedrijven besluiten om een ondervervoerder in te schakelen. Hiermee komen ze al gauw op het terrein van de expediteur terecht en is het voor jou als dienstafnemer lastig het onderscheid tussen beide te maken. Tot slot kan het zijn dat je niet alleen afhankelijk bent van vervoer van je goederen, maar ook van de distributie ervan en alles wat erbij komt kijken als etikettering, facturering en verpakken. Zogeheten phsyical distributors kunnen hierin veel voor je betekenen.

Kosten voor transport
De kosten voor vrachtvervoer liggen relatief laag in vergelijking met andere vormen van transport. Desondanks krijg je te maken met een aantal kostenposten waar je nog een vrij sterke invloed op hebt. Wat betreft de vrachtwagen zelf hangt het vooral af van het formaat ervan en de ruimte die je inneemt. Ook het aantal af te leggen kilometers is van belang. Daarnaast kan het zijn dat je gebruik wilt maken van spoedvervoer. Het kan per transportbedrijf afhangen wat hier meer de meerkosten van zijn.

Ingenomen laadruimte
Zoals gezegd hangen de kosten voor vrachtvervoer mede af van de door jou ingenomen laadruimte. Wanneer je een gehele vrachtwagen tot je beschikking hebt en deze speciaal voor jou rijdt, dan wordt dit Full Truckload genoemd (FTL). Wanneer je gebruik maakt van een vrachtwagen die meerdere ladingen combineert van verschillende klanten, dan neem je individueel gezien minder laadruimte in. Dit wordt Less Than Truckload (LTL) genoemd. Hoewel de vrachtwagen wel degelijk de rit op jouw lading afstemt, wordt dit gecombineerd met andere ladingen. Wanneer de wisselwerking omgekeerd plaatsvindt, dan wordt dit groepage genoemd. Een vrachtwagen kent dan vaste vertrektijden vanaf vaste locaties waarvan je gebruikt kunt maken. Je boekt jouw transport als het ware in, als een soort reservering. Groepage kan daarom relatief voordelig zijn, vooral wanneer je op onregelmatige basis goederen vervoert en niet afhankelijk bent van een vast dienstverband met een transportbedrijf.

Het vervoeren van je goederen met het vrachtvervoer

Wanneer je handelt in goederen is het transport van de goederen van essentieel belang. Je dient ofwel jouw lading in goede handen van je koper te krijgen, of je bent zelf afhankelijk van een correcte bezorging van goederen op jouw adres. Er zijn verschillende soorten transport mogelijk, waarbij er transportbedrijven bestaan die zich op een specifiek soort transport richten. Zo heb je speciale luchtvaarttransporten, of transporten over water via bijvoorbeeld binnenschepen. Een andere grote tak van sport in de wereld van transport is het wegvervoer, en dan met name via vrachtwagens.

Wat is vrachtvervoer?
Het transport over de weg via vrachtwagens ligt vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen. Deze wet omschrijft een vrachtwagen als een motorrijtuig, al dan niet met een aanhangwagen of in combinatie met een oplegger, puur en alleen bedoeld voor het vervoer van goederen over de weg. Een vrachtwagen die dient voor transport moet dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen om de weg op te mogen, iets waarvoor het transportbedrijf verantwoordelijk is. Zo moet de vrachtwagen ingericht zijn om goederen te kunnen vervoeren en moet het totale laadvermogen, met of zonder oplegger of aanhangwagen, in totaal meer dan 500 kilogram bedragen.

vrachttransportLaadvermogen zonder inhoud
De wetgeving voor transport met vrachtwagens schrijft bovendien voor dat de voorwaarden niet alleen gelden tijdens het laden en lossen, maar ook tijdens lege ritten van de vrachtwagen. Privévervoer of vervoer met een laadvermogen van minder dan 500 kilogram worden eveneens niet meegerekend als vrachtwagentransport.

Typen vrachtvervoer
Er worden door transportbedrijven doorgaans verschillende vormen van vrachtvervoer aangeboden. Een bekende variant is de groepage. Hierbij wordt een geheel transport geleverd op vaste momenten, waardoor een levering binnen 24 tot 48 uur gegarandeerd kan worden. Bij deelladingen wordt een vrachtwagen voor een deel met jouw goederen ingeladen en mogelijk voor een deel met andere goederen. Dit wordt Less Than Truckload genoemd, of LTL. Bij Full Truckload, of FTL, wordt de vrachtwagen volledig volgeladen met jouw lading. Afhankelijk van het transportbedrijf kun je specifieke afspraken maken over het type vervoer en hoe deze precies afgehandeld wordt. Zo zijn veel transportbedrijven niet alleen gespecialiseerd in vervoer van goederen van A naar B, maar ook in tijdelijke opslag en verdere distributie.

Soorten transportbedrijven
Grofweg zijn transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in vrachtvervoer over de weg in drie soorten te onderscheiden. Allereerst heb je de vervoerders. Dit transportbedrijf voert je transport daadwerkelijk zelf uit. Soms komt het voor dat dit transportbedrijf nog een ander bedrijf inhuurt, de zogeheten ondervervoerder. Hierover kun je duidelijke afspraken maken. In een dergelijk geval komt een vervoerder dicht in de buurt van een ander type transportbedrijf, de expediteur. De expediteur is als het ware een bemiddelaar tussen jou en een transportbedrijf die het daadwerkelijke vervoer uitvoert. Het verschil tussen een vervoerder en een expediteur is dat een vervoerder hoofdverantwoordelijk blijft en een expediteur niet. Tot slot zijn er nog physical distributors te onderscheiden. Zij waken over het gehele transportproces, inclusief opslag en distributie. In principe kun je alle taken met betrekking tot transport uitbesteden aan een physical distributor.

Spoedtransport
Naast de reguliere dienstverlening van een vervoerder, expediteur of een physical distributor, zijn er ook transportbedrijven die spoedtransport aanbieden. Dit betekent dat je dergelijke transportbedrijven kunt inschakelen wanneer je goederen hebt die binnen enkele uren al de weg op gestuurd kunnen worden. Hierbij maak je gebruik van het feit dat ook andere gebruikers het spoedtransport om hulp hebben gevraagd, waardoor de vervoerders al op de weg zijn en je alleen betaalt voor de voor jou afgelegde kilometers.

Kosten
De kosten voor het gebruikmaken van de diensten van een transportbedrijf kunnen uiteenlopen op basis van een aantal factoren. Zo maakt het uit met wat voor soort transportbedrijf je in zee gaat en welk type vrachtvervoer je kiest. Ook speelt mee hoe snel de levering gedaan moet worden en op welke locatie. Verder zijn de specificaties van de vrachtwagen waarmee de goederen vervoerd worden van belang.