Het vervoeren van je goederen met het vrachtvervoer

Wanneer je handelt in goederen is het transport van de goederen van essentieel belang. Je dient ofwel jouw lading in goede handen van je koper te krijgen, of je bent zelf afhankelijk van een correcte bezorging van goederen op jouw adres. Er zijn verschillende soorten transport mogelijk, waarbij er transportbedrijven bestaan die zich op een specifiek soort transport richten. Zo heb je speciale luchtvaarttransporten, of transporten over water via bijvoorbeeld binnenschepen. Een andere grote tak van sport in de wereld van transport is het wegvervoer, en dan met name via vrachtwagens.

Wat is vrachtvervoer?
Het transport over de weg via vrachtwagens ligt vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen. Deze wet omschrijft een vrachtwagen als een motorrijtuig, al dan niet met een aanhangwagen of in combinatie met een oplegger, puur en alleen bedoeld voor het vervoer van goederen over de weg. Een vrachtwagen die dient voor transport moet dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen om de weg op te mogen, iets waarvoor het transportbedrijf verantwoordelijk is. Zo moet de vrachtwagen ingericht zijn om goederen te kunnen vervoeren en moet het totale laadvermogen, met of zonder oplegger of aanhangwagen, in totaal meer dan 500 kilogram bedragen.

vrachttransportLaadvermogen zonder inhoud
De wetgeving voor transport met vrachtwagens schrijft bovendien voor dat de voorwaarden niet alleen gelden tijdens het laden en lossen, maar ook tijdens lege ritten van de vrachtwagen. Privévervoer of vervoer met een laadvermogen van minder dan 500 kilogram worden eveneens niet meegerekend als vrachtwagentransport.

Typen vrachtvervoer
Er worden door transportbedrijven doorgaans verschillende vormen van vrachtvervoer aangeboden. Een bekende variant is de groepage. Hierbij wordt een geheel transport geleverd op vaste momenten, waardoor een levering binnen 24 tot 48 uur gegarandeerd kan worden. Bij deelladingen wordt een vrachtwagen voor een deel met jouw goederen ingeladen en mogelijk voor een deel met andere goederen. Dit wordt Less Than Truckload genoemd, of LTL. Bij Full Truckload, of FTL, wordt de vrachtwagen volledig volgeladen met jouw lading. Afhankelijk van het transportbedrijf kun je specifieke afspraken maken over het type vervoer en hoe deze precies afgehandeld wordt. Zo zijn veel transportbedrijven niet alleen gespecialiseerd in vervoer van goederen van A naar B, maar ook in tijdelijke opslag en verdere distributie.

Soorten transportbedrijven
Grofweg zijn transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in vrachtvervoer over de weg in drie soorten te onderscheiden. Allereerst heb je de vervoerders. Dit transportbedrijf voert je transport daadwerkelijk zelf uit. Soms komt het voor dat dit transportbedrijf nog een ander bedrijf inhuurt, de zogeheten ondervervoerder. Hierover kun je duidelijke afspraken maken. In een dergelijk geval komt een vervoerder dicht in de buurt van een ander type transportbedrijf, de expediteur. De expediteur is als het ware een bemiddelaar tussen jou en een transportbedrijf die het daadwerkelijke vervoer uitvoert. Het verschil tussen een vervoerder en een expediteur is dat een vervoerder hoofdverantwoordelijk blijft en een expediteur niet. Tot slot zijn er nog physical distributors te onderscheiden. Zij waken over het gehele transportproces, inclusief opslag en distributie. In principe kun je alle taken met betrekking tot transport uitbesteden aan een physical distributor.

Spoedtransport
Naast de reguliere dienstverlening van een vervoerder, expediteur of een physical distributor, zijn er ook transportbedrijven die spoedtransport aanbieden. Dit betekent dat je dergelijke transportbedrijven kunt inschakelen wanneer je goederen hebt die binnen enkele uren al de weg op gestuurd kunnen worden. Hierbij maak je gebruik van het feit dat ook andere gebruikers het spoedtransport om hulp hebben gevraagd, waardoor de vervoerders al op de weg zijn en je alleen betaalt voor de voor jou afgelegde kilometers.

Kosten
De kosten voor het gebruikmaken van de diensten van een transportbedrijf kunnen uiteenlopen op basis van een aantal factoren. Zo maakt het uit met wat voor soort transportbedrijf je in zee gaat en welk type vrachtvervoer je kiest. Ook speelt mee hoe snel de levering gedaan moet worden en op welke locatie. Verder zijn de specificaties van de vrachtwagen waarmee de goederen vervoerd worden van belang.