Transport met auto

Het transport van goederen over de weg is een enorme markt. Dagelijks rijden er vele duizenden voertuigen over de weg om goederen van leverancier naar klanten te brengen en alles wat daar tussenin zit. Sommige transportbedrijven nemen zelfs de gehele distributie van je over, van opslag, verpakken en facturering aan toe. Een groot deel van het transport over de weg vindt plaats met grote vrachtwagens, maar een ander deel met de auto. Dit betreffen doorgaans koeriersdiensten met personenwagens of bestelbussen die relatief kleinere goederen gericht van A naar B brengen. De voordelen van een transport met auto ten opzichte van vrachtvervoer kunnen op sommige punten aanzienlijk groter zijn.

autotransportWat is autotransport?
Onder autotransport worden in feite alle lichtere vervoersmogelijkheden verstaan dan de vrachtwagen. Dit kan in de vorm van een bestelbus, maar ook een personenauto die geschikt is om goederen te vervoeren. Transport per auto is doorgaans beter geschikt om goederen direct van deur tot deur te leveren dan andere middelen van wegtransport, zoals vrachtwagens. Met name door de sterke groei in online verkopen, hebben consumenten steeds meer behoefte aan een dagelijkse service van thuisbezorging. Het transport met de auto springt sterk in op deze behoefte en alleen daarom al neemt het aantal wegtransporten per auto steeds toe.

KEP
KEP staat voor Koeriers-, Expresse- en Pakketdiensten. Onder deze noemer vallen praktisch alle vormen van transport met de auto en variëren in de diensten die ze leveren. In feite loopt de grootte van ieder transport per type. Zo beslaat een koeriersdienst doorgaans een relatief kleine lading, gericht op een beperkt aantal typen bezorging. De expresse-dienst is vaak al een grotere speler, bekend van grotere bezorgdiensten, die verschillende soorten goederen op verschillende plekken aflevert. De pakketdienst is doorgaans de speler met de grootste bezorgladingen. Het onderscheid in iedere categorie wordt doorgaans gemaakt door de zogeheten stoppenfrequentie, de mate waarin een transportdienst een aantal ophaal- en afleverpunten in een uur kan halen.

Andere factoren
Naast de index van KEP zijn er nog een aantal andere factoren die onderscheidend zijn in het autotransport. Welk transportbedrijf je inschakelt kan onder meer afhangen van de hoeveelheid goederen die je per keer wilt laten vervoeren. Het ene transportbedrijf beschikt immers over een ander wagenpark dan de andere. Ook is het van belang wat de inhoud van je goederen is. Hoe complexer het type goederen is, bijvoorbeeld als het gaat om gevaarlijke stoffen, hoe gespecialiseerder het transportbedrijf moet zijn om je van dienst te kunnen zijn. Verder is het belangrijk om de keuze voor een transportbedrijf af te stemmen op de frequentie van de samenwerking. Het ene transportbedrijf is beter geschikt of juist geschikt voor afspraken op de lange termijn dan de andere.

Spoedtransport
Sommige goederen dienen dusdanig snel van de ene plek naar de andere vervoerd te worden, dat er niet gewacht kan worden op de reguliere dienstverlening van transportbedrijven. In dat geval kan een spoedtransport je uit de brand helpen. Omdat transport per auto flexibel in te zetten is, ook voor relatief kleine ladingen, kan een autotransport relatief snel van A naar B reizen. Bovendien zijn er transportbedrijven gespecialiseerd in spoedtransport. Deze bedrijven hebben vaak hun auto’s continu op de weg om in te springen op spoedorders. Zo kunnen ze je niet alleen snel van dienst zijn, maar ontwijk je ook buitensporige kosten. Vaak worden er alleen kosten gerekend voor de voor jou gemaakte kilometers en wordt een volgende spoedorder afgestemd op de locatie waar jouw goederen voor het laatst afgeleverd zijn.

Kosten van transport per auto
Er zijn al een aantal factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de kosten voor transport met de auto, zoals de hoeveelheid goederen, het type goederen, de frequentie van transport en de mate van spoed die erachter zit. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kosten zijn de afstand die afgelegd moet worden door het transportbedrijf en of dit internationaal moet plaatsvinden of alleen nationaal.